RN-WFirma Handlowo Usługowa „BIGI" Piotr Bigus specjalizuje się w prefabrykacji rozdzielni elektrycznych niskiego napięcia w obudowach metalowych, termoutwardzalnych oraz produkcji rozdzielnic w obudowach chemoutwardzalnych.

 

Długoletnie doświadczenie w branży elektrycznej oraz ciągle rosnące potrzeby klientów sprawiły, iż w chwili obecnej w naszej ofercie znajdują się :

 • Rozdzielnice stacyjne słupowe nn RN-W,
 • Rozdzielnice wnętrzowe RWnn,
 • Szafy kablowe SK,
 • Szafy sterowania oświetleniem ulicznym RSOU,
 • Urządzenia samoczynnego załączania rezerwy SZR,
 • Złącza kablowe,
 • Złącza kablowo-pomiarowe,
 • Złącza pomiarowe,
 • Pomiary pośrednie,
 • Pomiary półpośrednie,
 • Rozdzielnice budowlane,
 • Rozdzielnice mieszkaniowe,
 • Baterie do kompensacji mocy biernej,
 • Fundamenty betonowe,
 • Fundamenty poliestrowe,
 • Obudowy termoutwardzalne,
 • Obudowy chemoutwardzalne,
 • Obudowy metalowe,
 • Rozdzielnice nietypowe wg zamówienia,

W sieciach wielu zakładów energetycznych pracuje dziś niezawodnie kilkanaście tysięcy tego typu urządzeń.

.