Pełna oferta obejmuje:

 • Obudowy termoutwardzalne,
 • Obudowy chemoutwardzalne,
 • Obudowy metalowe,
 • Fundamenty termoutwardzalne,
 • Fundamenty betonowe,
 • Złącza kablowe,
 • Złącza pomiarowe,
 • Złącza kablowo-pomiarowe,
 • Szafy kablowe,
 • Rozdzielnice budowlane,
 • Rozdzielnice mieszkaniowe,
 • Szafy oświetlenia ulicznego,
 • Układy pomiarów pośrednich oraz półpośrednich,
 • Urządzenia SZR,
 • Rozdzielnice stacji transformatorowych,
 • Baterie do kompensacji mocy biernej,
 • Inne wyroby wg zamówienia zleceniodawcy.
.